KSP Automation -kotiautomaatiojärjestelmä antaa lähes rajattomat vapaudet asunnon ohjattaville toiminnoille. Ohjaukset voidaan toteuttaa halutussa laajuudessa ja asukkaan haluamalla tavalla. Kaikki ohjaukset on myös lisättävissä ja muutettavissa käytön aikana, sillä KSP Automation -kotiautomaatiojärjestelmä on vapaasti laajennettavissa.

Luotettavuus on yksi tärkeimpiä asioita automaatiojärjestelmää valittaessa. Siksi me käytämne kotiautomaatiojärjestelmässä Beckhoffin automaatiokomponentteja.

  • Beckhoffin tuotteita ja ratkaisuja on käytetty teollisuuden ja rakennusautomaation sovelluksissa jo useamman vuosikymmenen ajan
  • Tuotteet ovat korkealaatuisia
  • Saatavuus on pitkälläkin aikavälillä taattu
  • Beckhoff-järjestelmä soveltuu pientalojen ja asuntojen ohjaukseen sekä teollisuusautomaation ja suurten kiinteistöjen ohjaukseen.

Automaatiojärjestelmän ohjaimena teollisuustason logiikkaohjain

Ohjelmoitava logiikkaohjain (PLC, Programmable Logic Controller) asennetaan rakennuksen sähkökeskukseen yhdessä anturi- ja toimilaiteterminaalien kanssa. Samaa tekniikkaa hyödynnetään teollisuudessa useilla eri toimialoilla, kuten paperiteollisuudessa, energiateollisuudessa ja rakennusautomaation isoissa kiinteistöissä.

PLC-ohjain huolehtii nopeasti ja luotettavasti jokaisesta ohjattavasta tapahtumasta ja ilmoittaa mahdollisista vikatilanteista automaattisesti. Järjestelmää voidaan hallita joko paikallisesta kosketusnäytöstä, kuten vaikka iPadistä tai esimerkiksi älypuhelimesta. Järjestelmän hallinta toimii Windows-, IOS-  ja Android-laitteilla.

Ohjaimessa on asennettuna TwinCAT-sovellusohjelmisto, joka ohjelmoidaan toteuttamaan halutut toiminnot niin kuin asukas sen haluaa. Ohjaimen toiminnot ovat lähes rajattomat ja se voidaan vapaasti ohjelmoida toteuttamaan halutut toiminnot ja tilanneohjaukset.

Järjestelmä on vapaasti koottavissa tarpeen mukaan. Kaikki yksilölliset toiveet ja vaatimukset voidaan toteuttaa.

Ohjaimeen liitetään tarvittava määrä anturi- ja toimilaiteterminaaleja

Terminaaleihin kytketään esimerkiksi painonapit valaistuksen ohjausta varten, lämpötila-anturit lämpötilamittausta varten, venttiilit lämmitystä ja veden tulon katkaisua varten sekä valaisimet valaistusta varten.

Järjestelmä on vapaasti koottavissa tarpeen mukaan. Kaikki yksilölliset toiveet ja vaatimukset voidaan toteuttaa.

KSP Automation taloautomaatiojärjestelmä perustuu avoimeen ja standardoituun liitettävyyteen muiden mahdollisten järjestelmien kanssa. Järjestelmä tukee useita eri rakennusautomaatioväyliä, kuten EIB/KNX, LON, DALI sekä langattomuuden puolelta EnOcean-tekniikkaa.

Liitettävyyden kautta on mahdollista laajentaa myös olemassa olevaa järjestelmää KSP Automation -kotiautomaatiojärjestelmällä, tai sitten hyödyntää esimerkiksi väylätekniikkaan perustuvia painonappeja sekä lämpötila-antureita. Tämä kaikki on lähes vapaasti valittavissa ja liitettävissä.

EnOcean-laitteet voidaan liittää osaksi Beckhoff-järjestelmää

EnOcean on standardoitu langaton tiedonsiirtoprotokolla, joka perustuu jännitteettömään ja johdottomaan tiedonsiirtoon. EnOcean -laitteet, kuten anturit ja painikkeet, saavat tarvitsemansa energian ympäristöstänsä useilla eri tavoilla: piezo-, elektromagneettisilla- tai aurinkopaneelitekniikoilla.

Siten langattomuuden kautta voidaan osa sähköasennuksista toteuttaa ilman johdotuksia. Tämä mahdollistaa painonappien ja antureiden uudelleen sijoittelun vapaasti sekä järjestelmän laajennettavuuden myös jälkikäteen.

Ota Yhteyttä